The contact details of the body established for the performance of general police tasks (hereinafter: the Police) are set out in Act CCXXII of 2015 on the general rules of electronic administration and trust services. The following shall apply to the cooperating bodies specified in Section 51 (1) of the Act (hereinafter: Eüsztv.).

   

  Selecting from the KÉR address body


  The bodies included in the KÉR address body - both the bodies involved in the receiving system of the unified government case management system and the bodies registered by mutual agreement - can directly select and address the central, regional and local bodies of the Police based on the contact details in the table. When sending a REQUEST, documents in regular KRX format must be submitted.

   

  By addressing the office storage directly


  For the cooperating bodies that cannot manage the KÉR address body, the office of the Police is available at the following address.

  Short name of office

  ORFK

  Full name of office

  Országos Rendőr-főkapitányság

  KRID

  105147968

   

  451/2016 on the detailed rules of electronic administration, both in the case of direct addressing and in the case of selection from the KÉR address body, (XII. 19.) All the document formats listed in Annex 1 of the Government Decree (hereinafter: Vhr.) May be submitted.

  If the file to be submitted does not contain the information necessary for identification (eg submission of a photo or video material), please enter the data required for admission and registration in a cover letter, which we ask you to submit the files as an attachment, preferably in one unit.

  Published on the Személyre Szabott Ügyintézési Felület, the additional police office repositories available in the list of organizations with an office gate (KHSZ1, KHSZ2) are used to perform special tasks, so there is no possibility to receive documents on them.

   

  Available on the Police Administration Portal by submitting an inNOVA form


  The cases that can be handled electronically within the competence and competence of the Police are available at https://ugyintezes.police.hu, on the Administration Portal of the Police.

  It may usually be necessary to submit the inNOVA form from the office gate if the cooperating body acts as a client of the Police in the particular proceedings.

  When submitting completed applications on behalf of the organization, the short name of the office gate, which is up to 10 characters long and may contain large letters and numbers, must be entered in the Proxy Management menu.

   

  Submitting an inNOVA form via a machine interface (NOVA.PACK)


  For the cooperating bodies and organizations with a gateway, the Central Government Service Bus (hereinafter: KKSZB) system enables the submission of Electronic Submissions to clients with machine interfaces via the machine interface using the NOVA.PACK service via the machine interface of the Police Administration Portal.

  In order to use the above service, a data controller certificate issued by the Registrar of the National Police Headquarters is required, for which a request can be submitted in the menu item NOVA.PACK service by submitting a form designed for this purpose.

  Further information on the CCCTB and the accession process is available at https://idomsoft.hu/kkszb/.

   

  Other contacts


    

  The contact details listed in the general publication list of each police body on the website of the Police may be used if it is not necessary for the administration of the case. electronic contact in accordance with.

   

  Elindult az Adatvédelmi Portál

   

  Tisztelt Látogató!


  Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 30. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 25/E. § (1) bekezdéséből eredő kötelezettség alapján a Rendőrségi adatkezelő szerveknek eleget kell tenni – az érintett előzetes tájékoztatását biztosító – adatvédelmi nyilvántartásaik, valamint az Infotv. 33. §. (2) bekezdés c) alpontja alapján a közérdekű adataik közzétételének.

  Ennek érdekében 2023. február 15. napjától elérhetővé vált a Rendőrség Adatvédelmi Portálja.

  Az Adatvédelmi Portál felső menüsorában témakörök szerinti bontásban az alábbi menüpontokból választhat:

  • Anonimizált határozatok;

  • Pilóta nélküli légi jármű alkalmazása;

  • Adatvédelem;

  • Közérdekű adatok.

  Az Adatvédelem menüpont alatt a Rendőrség egységes adatvédelmi nyilvántartása, valamint az egyes rendőrségi adatkezelő szervek elektronikus adatvédelmi nyilvántartásai érhetőek el.

  A menüpontra kattintva a jobb oldali menüsorban megjelenik a Rendőrség Adatvédelmi Nyilvántartása, illetve alatta az egyes rendőrségi adatkezelő szervek adatvédelmi nyilvántartása.

  Az adatvédelmi nyilvántartásokban az egyes adatkezelések kapcsán az előzetes tájékoztatást biztosító érintetti tájékoztatók tárgykör szerint csoportosítva külön menüpontok alatt találhatók.

  Az adott adatkezelő szerv kiválasztásával tájékoztatást kap a szerv adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségi adatairól. A bal oldali menüpont alatt található az adatkezelő szerv által folytatott adatkezelések listája szakterületi bontásban ügytípusonként. 

  Az egyes szakterületekhez tartozó adatkezelések fül megnyitását követően megismerheti az adott szakterülethez tartozó érintetti tájékoztatók megnevezését, illetve annak tartalmát. Az érintetti tájékoztatók PDF formátumba kerültek feltöltésre. A PDF ikon kijelölésével az érintetti tájékoztatók megtekinthetők, továbbá letölthetők.


  A Közérdekű adatok menüpont alatt az Infotv. 33. § (2) bekezdés c) alpontja alapján a rendőrségi szervek kötelesek az általuk kezelt, kötelezően nyilvánosságra hozandó közérdekű adatokat a Rendőrség honlapján közzétenni, valamint az Infotv. 37/A. §-ban meghatározottaknak megfelelően az egységes közadatkereső rendszerhez csatlakozni. Ezen közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében az adatvédelmi portálon ismerhetők meg az egyes rendőrségi szervek általános, különös és egyedi közzétételi listáin szerepeltetett közérdekű adatok.

  A jobb oldali menüsorban az egyes adatkezelő szervek kiválasztását követően, a bal oldalon megjelennek az adott szerv elérhetőségi adatai, melyet az általános, különös és egyedi közzétételi listák követnek. Az egyes közzétételi listák megnyitását követően közzétételi egységek válnak elérhetővé.

  Az egyes közzétételi egységekhez tartozó adatok PDF formátumba kerültek feltöltésre. A PDF ikon kijelölésével az közzétételi egységhez tartozó adatok megtekinthetők, letölthetők, továbbá adott közzétételi egység tekintetében az abban megjelenített link segítségével, arra kattintva érhető el a feltöltött adattartalom.

  A számottevő érdeklődésre tekintettel külön menüpontban tüntettük fel a különös közzétételi lista VII. közzétételi egységében jelölt, „a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 817/B. § (1) bekezdése szerinti határozatokra” vonatkozó, valamint az egyedi közzétételi lista IV. közzétételi egységében foglalt „Pilóta nélküli állami légijármű alkalmazásával” összefüggő adatokat a következők szerint.


  Az Anonimizált határozatok menüpont alatt azok a közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényben meghatározott kiemelt bűncselekmények anonimizált rendőrségi határozatai tekinthetők meg, amelyekkel összefüggésben felülbírálati indítvány benyújtásának van helye. A menüpont alatti tájékoztatóban, illetve a letölthető dokumentumban megtalál a felülbírálati indítvány benyújtásával kapcsolatos minden fontos információt.

  A jobb oldali menüsorban feltüntetett adatkezelő szerv kiválasztását követően a megadott keresési feltételek alapján nyílik lehetőség a határozat keresésére.

  Az oldalon keresztül, a jobb oldalon található TOVÁBB à gombra kattintva érhetőek el továbbá az Ügyészség és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által feltöltött anonimizált határozatok is.


  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a rendőri intézkedéssel, illetve a szolgálati feladat ellátásával összefüggésben a pilóta nélküli állami légijármű alkalmazásával készített képfelvételek kapcsán az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv közzétételre kötelezett. Ebből kifolyólag a Pilóta nélküli légi jármű alkalmazása menüpont alatt a jobb oldalon megjelenő adatkezelő szervek szerinti bontásban a látogató bal oldalon kiválasztott adatkezelő szerv adatkezelésével összefüggésben a következőkről tájékozódhat:

  • a rendőrségi adatkezelő szerv megnevezéséről;

  • az adatvédelmi tisztviselő személyéről és elérhetőségéről;

  • az adatkezelés jogalapjáról;

  • az adatkezelés céljáról;

  • a megfigyeléssel érintett terület beazonosításához szükséges adatokról;

  • a megfigyelés tervezett időszakának megjelöléséről.

  More Blog Entries

  Karbantartás a Rendőrség Adatvédelmi Portálján

  Tisztelt Felhasználók! Tájékoztatjuk, hogy tervezett verzióváltás miatt 2023. április 18. ...

  0 Comments