The information on the Maps is for information only.


To fill in the submissions that can be downloaded under the forms, an application and customer portal, company portal registration are required.


During the administration, the mandatory data required for entry and filling in the Forms are contained in the decision sent to the client or his / her representative.
You may need to pay a fee to submit a form.


Administration provides electronic support for viewing case data sheets, handling related submissions, and paying fines and fees. In addition to the functions available, it is the responsibility of the citizens using the functions to meet the deadlines set during the administration.

 

In addition to the electronic administration functions provided by the site, the administrative methods that can be used so far are still available to citizens:

 • Submission: On paper, as a postal letter

 • Duty: By purchasing a duty stamp

 • Penalty: by postal check sent with a decision.

 

Technical Information


The website uses HTML5 and CSS3 technologies and is responsive in design, so it displays properly not only in desktop but also in mobile browsers, optimized for the resolution of a given device (with a resolution of 800 x 480 or higher). The site has been tested on all of the best known and most widely used browsers. Free downloadable, supported browser versions:


Desktop browsers:

 • Mozilla Firefox 4.0 or newer,

 • Google Chrome: 4.0 or newer,

 • Opera: 11.0 or newer,

 • Internet Explorer: 11.0,

 • Safari: Windows 5.1.7 version,

 • Mac: 6.0 or newer.

Mobile browsers:

 • Internet Explorer 10 or newer,

 • Google Chrome 36 or newer,

 • Mozilla Firefox for Android 32 or newer,

 • Safari iOS 7.0 or newer.

 

The accessible version of the site supports reading programs for the blind and partially sighted in accordance with the WCAG 2.0 A standard.

 

Legal notice


The National Police Headquarters, as the operator of the Police website, hereby informs the visitors and users about the practice followed in the field of personal data processing, the organizational and technical measures taken to protect the data, as well as the rights of the data subjects and the possibilities of enforcing them.

 

1. The data controller and the legal basis of the data processing
The data is handled by the National Police Headquarters (1139 Budapest, Teve u. 4-6.).

The legal basis for data management is Act CXII of 2011 on the protection of personal data and the disclosure of data of public interest. Section 5 (1) a) of the Act the consent of the data subject, which in the present case is realized by the fact that, knowing the content of the prospectus, visitors and users are entitled to decide whether to use the service under the conditions set out in the prospectus.

 

2. Data handled
2. a.) Simultaneously with the visit to the Police website, the start time of the visit, the IP address of the visitor's computer and, if specified by the visitor's computer, the type of browser and operating system are recorded. The recording of these latter two data is for statistical purposes only and will not be linked to the other recorded data. The Police website uses a cookie to manage the status and uses a so-called session ID, which does not contain personal information. The Session ID is automatically deleted when you leave the page, and the cookie (if enabled) helps you return to the state stored by the Session ID.

 

3. Purpose of data management
3. a.) The purpose of recording the data indicated in point 2. a.) Is to compile traffic statistics, and the data management also serves security purposes. The data controller does not use the personal data for purposes other than those indicated.

 

4. Duration of data management
4. a.) The data indicated in point 2. a.) Are stored for 4 weeks, after which they are irretrievably deleted.

 

5. The scope of access to the data
5. a.) The data indicated in point 2. a.) Can be accessed by the administrators of the Police website. We do not pass on personal data to third parties other than those indicated. This does not apply to any legally required data transfers, which can only take place in exceptional cases. Before fulfilling each official data request, the data controller examines for each data whether the legal basis or obligation of the data transfer really exists.

 

6. Users' rights regarding the handling of their personal data
The data indicated in point 2. a.) Are recorded automatically, the users themselves decide on the provision of other personal data that can be more closely linked to the user's identity. Users may request information about the handling of their personal information. Upon request, the data controller shall provide the data subject with information on the data processed by him or her, the purpose, legal basis, duration, name, address (registered office) and activities related to data processing, as well as who received or received the data and for what purpose.

 

7. Enforcement options
A user who feels that the operators of the Police website have violated their right to the protection of their personal data can enforce their claim in a civil court or request the assistance of the Data Protection Commissioner. The detailed legal provisions concerning this and the obligations of the data controller are laid down in Act LXIII of 1992 on the Protection of Personal Data and the Disclosure of Data of Public Interest law.

 

You can find out more about the above under Information and Legislation.

 

You can contact the following Public Administration Services (KHSZ) for further assistance with the administration:


Szombathelyi KHSZ ügyfélszolgálat


+36-(94) 515-230
9701 Szombathely
Pf.: 53

Vásárosnaményi KHSZ ügyfélszolgálat


+36-(1) 443-5709
4807 Vásárosnamény
Jókai út 15.

 

  

 

Elindult az Adatvédelmi Portál

 

Tisztelt Látogató!


Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 30. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 25/E. § (1) bekezdéséből eredő kötelezettség alapján a Rendőrségi adatkezelő szerveknek eleget kell tenni – az érintett előzetes tájékoztatását biztosító – adatvédelmi nyilvántartásaik, valamint az Infotv. 33. §. (2) bekezdés c) alpontja alapján a közérdekű adataik közzétételének.

Ennek érdekében 2023. február 15. napjától elérhetővé vált a Rendőrség Adatvédelmi Portálja.

Az Adatvédelmi Portál felső menüsorában témakörök szerinti bontásban az alábbi menüpontokból választhat:

 • Anonimizált határozatok;

 • Pilóta nélküli légi jármű alkalmazása;

 • Adatvédelem;

 • Közérdekű adatok.

Az Adatvédelem menüpont alatt a Rendőrség egységes adatvédelmi nyilvántartása, valamint az egyes rendőrségi adatkezelő szervek elektronikus adatvédelmi nyilvántartásai érhetőek el.

A menüpontra kattintva a jobb oldali menüsorban megjelenik a Rendőrség Adatvédelmi Nyilvántartása, illetve alatta az egyes rendőrségi adatkezelő szervek adatvédelmi nyilvántartása.

Az adatvédelmi nyilvántartásokban az egyes adatkezelések kapcsán az előzetes tájékoztatást biztosító érintetti tájékoztatók tárgykör szerint csoportosítva külön menüpontok alatt találhatók.

Az adott adatkezelő szerv kiválasztásával tájékoztatást kap a szerv adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségi adatairól. A bal oldali menüpont alatt található az adatkezelő szerv által folytatott adatkezelések listája szakterületi bontásban ügytípusonként. 

Az egyes szakterületekhez tartozó adatkezelések fül megnyitását követően megismerheti az adott szakterülethez tartozó érintetti tájékoztatók megnevezését, illetve annak tartalmát. Az érintetti tájékoztatók PDF formátumba kerültek feltöltésre. A PDF ikon kijelölésével az érintetti tájékoztatók megtekinthetők, továbbá letölthetők.


A Közérdekű adatok menüpont alatt az Infotv. 33. § (2) bekezdés c) alpontja alapján a rendőrségi szervek kötelesek az általuk kezelt, kötelezően nyilvánosságra hozandó közérdekű adatokat a Rendőrség honlapján közzétenni, valamint az Infotv. 37/A. §-ban meghatározottaknak megfelelően az egységes közadatkereső rendszerhez csatlakozni. Ezen közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében az adatvédelmi portálon ismerhetők meg az egyes rendőrségi szervek általános, különös és egyedi közzétételi listáin szerepeltetett közérdekű adatok.

A jobb oldali menüsorban az egyes adatkezelő szervek kiválasztását követően, a bal oldalon megjelennek az adott szerv elérhetőségi adatai, melyet az általános, különös és egyedi közzétételi listák követnek. Az egyes közzétételi listák megnyitását követően közzétételi egységek válnak elérhetővé.

Az egyes közzétételi egységekhez tartozó adatok PDF formátumba kerültek feltöltésre. A PDF ikon kijelölésével az közzétételi egységhez tartozó adatok megtekinthetők, letölthetők, továbbá adott közzétételi egység tekintetében az abban megjelenített link segítségével, arra kattintva érhető el a feltöltött adattartalom.

A számottevő érdeklődésre tekintettel külön menüpontban tüntettük fel a különös közzétételi lista VII. közzétételi egységében jelölt, „a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 817/B. § (1) bekezdése szerinti határozatokra” vonatkozó, valamint az egyedi közzétételi lista IV. közzétételi egységében foglalt „Pilóta nélküli állami légijármű alkalmazásával” összefüggő adatokat a következők szerint.


Az Anonimizált határozatok menüpont alatt azok a közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényben meghatározott kiemelt bűncselekmények anonimizált rendőrségi határozatai tekinthetők meg, amelyekkel összefüggésben felülbírálati indítvány benyújtásának van helye. A menüpont alatti tájékoztatóban, illetve a letölthető dokumentumban megtalál a felülbírálati indítvány benyújtásával kapcsolatos minden fontos információt.

A jobb oldali menüsorban feltüntetett adatkezelő szerv kiválasztását követően a megadott keresési feltételek alapján nyílik lehetőség a határozat keresésére.

Az oldalon keresztül, a jobb oldalon található TOVÁBB à gombra kattintva érhetőek el továbbá az Ügyészség és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által feltöltött anonimizált határozatok is.


A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a rendőri intézkedéssel, illetve a szolgálati feladat ellátásával összefüggésben a pilóta nélküli állami légijármű alkalmazásával készített képfelvételek kapcsán az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv közzétételre kötelezett. Ebből kifolyólag a Pilóta nélküli légi jármű alkalmazása menüpont alatt a jobb oldalon megjelenő adatkezelő szervek szerinti bontásban a látogató bal oldalon kiválasztott adatkezelő szerv adatkezelésével összefüggésben a következőkről tájékozódhat:

 • a rendőrségi adatkezelő szerv megnevezéséről;

 • az adatvédelmi tisztviselő személyéről és elérhetőségéről;

 • az adatkezelés jogalapjáról;

 • az adatkezelés céljáról;

 • a megfigyeléssel érintett terület beazonosításához szükséges adatokról;

 • a megfigyelés tervezett időszakának megjelöléséről.

More Blog Entries

Karbantartás a Rendőrség Adatvédelmi Portálján

Tisztelt Felhasználók! Tájékoztatjuk, hogy tervezett verzióváltás miatt 2023. április 18. ...

0 Comments