Legal environment

 

Pursuant to Act I of 1988 on Road Transport (hereinafter: the Public Procurement Act), the operator of a motor vehicle is responsible for , the requirements for the use of the motorway stop lane, the stop ban, the restricted traffic zone (zone), the mandatory direction of travel and the toll to be paid for the protection of nature and the use of toll road sections shall be proportionate to the distance traveled. According to the law, in case of violation of the above, an administrative fine ranging from HUF 10,000 to HUF 300,000 shall be imposed on the operator or the person taking over the vehicle for use.

 

Law


 

 

Government decree


 

Ministerial Decree


 

EU legislation


 

 

  

 

Tisztelt Felhasználók! Tájékoztatjuk, hogy tervezett verzióváltás miatt 2023. április 18. (kedd) 14:00-16:00 óra közötti időszakban a Rendőrség Adatvédelmi Portál ( https://adatvedelem.police.hu/ ) használata során korlátozott működőképességet, szolgáltatás csökkenést, vagy kiesést tapasztalhatnak. Megértésüket köszönjük!

  Tisztelt Látogató! Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 30. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és...